60 + 5 yatak ve diyaliz kapasitesi

KADROMUZ

image description

Lütfi KONA

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Koordinatörü
image description

Prof. Dr. Hülya ÖZTÜRK

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Mesul Müdür
image description

Uzm. Dr. Bilal Görçin

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Sorumlu Uzman Hekim
image description

Dr. Emine Gülay ÇİFTÇİ

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Hemodiyaliz Hekimi
image description

Dr. Rukiye TEKTAŞ

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Hemodiyaliz Hekimi
image description

Hülya Zabun

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhemşiresi
image description

Binnaz GAZİOĞLU

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Medikal Muhasebe Yönetmeni
image description

Mustafa Kemal DUYAR

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Kalite Yönetim Direktörü
image description

Ayhan YİĞİT

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Satın Alma Sorumlusu

HAKKIMIZDA

17.01.1989'da Türk Böbrek Vakfı bünyesinde faaliyetlerine başlayan Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezimiz,60+5 cihaz kapasitesi ile kaliteye verdiği önemi almaya hak kazandığı İSO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ kurarak kalite sistemine daha aktif şekilde yönetmeye başlamıştır. İSO 9001 standardının 2015 yılı revizyonundan sonra Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu SKS diyaliz Setine hızlı bir şekilde entegre olarak kalite sistemini aktif olarak kullanmayı başarmıştır. Ayda ortalama 300 hastaya hizmet vermektedir. Diyaliz merkezinin tüm hemodiyaliz cihazları, su arıtma sistemi ve kullanılan tıbbi malzemeler Alman Fresenius markadır. Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezinde, İstanbul Avrupa yakası için hastalarımıza servis hizmeti verilmektedir. Merkezimizden, yurt dışından gelen yabancı hastalar da hizmet almaktadır.

MİSYONUMUZ

Böbrek sağlığında yoğunlaşarak, sağlık hizmetleri veren, ağırlıklı olarak koruyucu hekimlik, böbrek hastalıklarının konservatif tedavisi ve replasman (diyaliz ve transplantasyon) tedavisi alanlarında çalışan, etik ve bilimsel kurallara öncelik veren,  hastaların eğitimini, toplumun bilinçlendirilmesini  ve bu alanda insan gücü yetiştirilmesini sağlayan, böbrek sağlığı politikalarının oluşmasında katkıda bulunulan, bir  sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerde bulunmak.

 

VİZYONUMUZ

Böbrek sağlığı denildiğinde akla gelen ilk kuruluş olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ


TÜRK BÖBREK VAKFI İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL HİZMET HASTANESİ ve AHMET ERMİŞ DİYALİZ MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ nin sahibi olduğu “Türk Böbrek Vakfı İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi”  bünyesindeki Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ; 01.03.2019 tarih ve  30701 sayılı resmi gazetede yayınlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Vakıf İç Yönetmelikleri ile Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz Seti standartlarına uygun olarak, hastalarımıza kaliteli hizmet vermektedir.

 

Kalite Amaçlarımız;

Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uyarak, kaliteyi geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına, tüm çalışanlarımızın etkin ve sürekli bir şekilde katılımını sağlamak,

Gelişim odaklı bir anlayışla tüm çalışanlarımızın, Kalite Politikamızı, sahiplenmesini sağlayarak, Vakfımızda hastalarımızın memnuniyetini, üst düzeyde tutmak,

Kalite bilincinin gerek çalışanlarımız, gerekse ortaklaşa çalıştığımız tüm kişi ve kuruluşların nezdinde oluşturulmasını ve algılanmasını sağlamak,

Hizmet ve sistem kalitesini sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve bu amaca yönelik kaynakların teminini sağlamak; kaynak kullanımında da verimliliğe azami dikkat göstermek,

Verdiğimiz hizmetin, kamu ve özel kurumlarca bilinmesini sağlamak.

 

Vakfımız ;

Yayınlanmış olan Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz Seti’ni, kalite   amaçları ve hedefleri doğrultusunda, süreçlerin uygunluğunu sürekli gözden geçirecek ve süreç etkinliklerini  iyileştirecektir.SKS DİYALİZ çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetlerin koordinasyonu

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar

Öz değerlendirme

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Risk Yönetimine ilişkin süreçler

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar

SKS DİYALİZ çerçevesinde dokümanların yönetimi

Kalite göstergelerine yönelik süreçler

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON YAPIMIZ


ANLAŞMALI KURUMLAR

SGK ( EMEKLİ SANDIĞI, BAĞKUR, SSK)

BANKALAR

SGK ANLAŞMALI YURTDIŞI SAĞLIK SİGORTALARI

YURTDIŞI SAĞLIK SİGORTALARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

YENİ DİYALİZE BAŞLAYAN HASTADAN ARANACAK EVRAKLAR

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

Bir adet fotoğraf

Üriner sistem USG

Kan grubu kartı

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

 

MİSAFİR GELEN HASTADAN ARANACAK EVRAKLAR

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Kan grubu kartı

Bir adet fotoğraf

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA

 

YURTDIŞINDAN GELEN TÜRK HASTALAR HASTALARINDAN İSTENECEK BELGELER;

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS

En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı veya SGK alınacak olan TA/12 belgesi


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

Türk Böbrek Vakfı İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi İktisadi İşletmesi  olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Memorial Hizmet Hastanesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş, Memorial Teşhis ve Tedavi Hizmetleri A.Ş., IMH Sağlık Hizmetleri Temizlik Yönetim Danışmanlığı Güvenlik Sist. İnşaat San. ve Dış Ticaret A.Ş., Antalya Deva Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. Merkez Farma Ecza Deposu A.Ş ile,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Memorial Hizmet Hastanesi’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Memorial Hizmet Hastanesi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, web sitemiz ve  “www.hizmethastanesi.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Burhaniye Mahallesi Nagehan Sokak A Apt. No: 4 A /1 Üsküdar/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şikayet ve Öneriler Bildirim Formu

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

Formunuz iletilmiştir. Teşekkür ederiz.
Submit

tbvahmetermisdiyalizmerkezi.com

TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi E-5 Karayolu Üzeri, Güneş1 Sok., No:2

HARİTADA AÇ